epatarimai.lt

UŽDUOTI KLAUSIMĄ          PRENUMERUOTI

Komentarai

airhubaviation
„Airhub Training“, aviacinių mokymų centras Vilniuje, plečia teikiamų paslaugų spektrą ir pradeda skrydžių palydovų pradinius mokymus. „Airhub Training“ atstovai atskleidė, kad pirmoji studentų grupė planuojama jau rugpjūtį.
Previous
Next

Papildomas kaupimas pensijai: atsakymai į dažniausiai kylančius klausimus

epatarimai.lt naujienos patarimai straipsniai
Paveikslėlis: © Pixabay

Papildomas kaupimas pensijai II pakopos fonduose kelia daugybę klausimų: kodėl to reikia? ar įmanoma sukaupti reikšmingą sumą? kas nutiks su sukauptomis lėšomis nesulaukus pensijos? Žinant atsakymus į šiuos klausimus gali tapti lengviau priimti sprendimą kaupti pensijai papildomai. Pateikiame atsakymus į dažniausiai kylančius klausimus.

Kas yra pensijų pakopos?

Šiuo metu Lietuvoje kaupimas pensijai vyksta trimis pakopomis. Pirmąja pakopa laikoma pensija, kurią visiems dirbantiems šalies gyventojams užtikrina valstybė („Sodros“ pensija).

Papildomam kaupimui ir pasirengimui senatvei buvo sukurtos II ir III pensijų pakopos. II pakopos pensijų fonduose senatvei kaupiamų lėšų įmoką sudaro dvi dalys – įmoka nuo jūsų atlyginimo ir skatinamoji įmoka iš valstybės biudžeto. 

III pensijų pakopa – tai savarankiškai kaupiama papildoma pensija, kai įmokas galite mokėti patys, prie šio kaupimo tai pat gali prisidėti darbdavys. Kaupti savarankiškai skatina ir valstybė, suteikdama gyventojų pajamų mokesčio lengvatą – galimybę susigrąžinti iki 300 eurų per metus.

Kodėl svarbu kaupti papildomai, juk gausiu „Sodros“ pensiją?

Valstybės užtikrinama pensija yra grindžiama kartų solidarumo principu – dirbantieji moka „Sodrai“ socialinio draudimo įmokas ir taip išlaiko savo tėvus ir senelius pensininkus, o sulaukę pensinio amžiaus patys tampa išlaikomi dirbančios jaunosios kartos.

Kintant demografinei situacijai mažėja dirbančiųjų skaičius, tad ir sumokėtų mokesčių suma, tikėtina, taip pat mažės. Todėl ekspertai prognozuoja, kad pirmosios pakopos pensija ateityje gali sudaryti tik apie 30 proc. buvusio atlyginimo. Siekiant didesnio finansinio saugumo senatvėje, svarbu jai rengtis kaupiant papildomai.

Ar kaupiant papildomai II pakopoje įmanoma sukaupti reikšmingą sumą, kuri tikrai pasijustų sulaukus senatvės?

Taisyklė paprasta – kuo anksčiau pradedama kaupti pensijai, tuo didesnę sumą pavyks sukaupti. O didesnė sukaupta suma reiškia reikšmingesnę ir išmoką senatvėje. 

Pateikiame pavyzdį: Jei gyventojas uždirba 1000 eurų (bruto) atlyginimą, į jo pensijų fondą kas mėnesį bus pervedama apie 50 eurų suma (kartu su valstybės paskata). Pradėjus kaupti nuo 25 metų amžiaus, per ateinančius 4 dešimtmečius galima sukaupti apie 100 tūkst. eurų, skaičiuojant, kad per šį laikotarpį vidutinė metinė grąža rinkose sudarys 6 proc. Tokiomis pačiomis sąlygomis pradėjus kaupti nuo 35-erių, per 3 dešimtmečius pavyktų sukaupti apie 50 tūkst. eurų. 

Kokie yra pensijų fondų taikomi mokesčiai?

Vienintelis II pensijų pakopos gyvenimo ciklo fonduose taikomas mokestis yra metinis turto valdymo mokestis. Jis reguliuojamas valstybės, ir siekia iki 0,5 proc. valdomo turto vertės. Turto išsaugojimo pensijų fonde, į kurį perkeliamas pensinio amžiaus sulaukusių arba mirusių dalyvių turtas, šis mokestis tesiekia 0,2 proc. Dar gali būti taikomas Bendrovės keitimo mokestis – 0,05 proc. – jei kaupiantysis pereina į kitą pensijų kaupimo bendrovę.

Kokiu principu investuojami II pakopoje kaupiami pinigai, ar tai nėra rizikinga?

Įvykdžius pensijų reformą, II pensijų pakopos įmokos yra kaupiamos gyvenimo ciklo fonduose. Šio tipo fondai valdomi atsižvelgiant į kaupiančiųjų amžių – artėjant link pensinio amžiaus, pensijų fonde dinamiškai mažinama rizikingesnių ir didinama saugesnių investicijų dalis. Fondo tikslas yra sukaupti kuo didesnį pensijų turtą išėjimo į pensiją dienai.

Kas nutiks su mano sukauptomis lėšomis, jei pensijos nesulauksiu?

Jei asmuo miršta nesulaukęs pensinio amžiaus, visos privačiuose pensijų fonduose kaupiamos lėšos yra paveldimos. Paveldimai pensijai nėra taikomi valstybės mokesčiai tuomet, kai pensiją paveldi artimi giminaičiai – vaikai, tėvai, seneliai, anūkai, broliai, sesės, sutuoktinis, globėjai, globotiniai, įvaikiai, įtėviai.

Kas nutiks su mano sukauptomis lėšomis, jei pensijų fondą valdanti įmonė bankrutuos?

Pensijų fondo turtas yra atskirtas nuo jį valdančios bendrovės. Taigi, net bankrutavus fondo valdytojui, jūsų pinigai liks auginti jūsų kaupiamą kapitalą fonde, o juos valdys nauja bendrovė. Fondų lėšos yra laikomos specialiame banke – depozitoriume.

Kas ir kaip prižiūri II pakopos pensijų fondus?

Pensijų kaupimo bendrovių veiklą prižiūri Lietuvos bankas – tik patikrinęs jų organizacinį ir techninį pasirengimą, vadovų reputaciją ir kvalifikaciją, išduoda veiklos leidimus, atlieka patikrinimus, o pensijų fondai Lietuvos bankui periodiškai (kas mėnesį, ketvirtį ir (ar) metus) teikia ataskaitas. Todėl įstatymais nustatyta, kad pensijų kaupimo bendrovės:

 • turi nuolat teikti Lietuvos bankui ataskaitas; savo veiklos metų ataskaitą skelbti tinklalapyje;
 • kartą per metus informuoti dalyvį apie jo sąskaitos būklę;
 • kasdien skelbti kiekvieno pensijų fondo apskaitos vieneto vertę (pagal jį kiekvienas dalyvis gali apskaičiuoti, kokia jo sąskaitos vertė);
 • sudaryti galimybę dalyviui jo pageidavimu bet kuriuo metu gauti informaciją apie jo sąskaitoje tvarkomų lėšų dydį, investavimo rezultatus.

Daugiau apie tai – Lietuvos banko tinklalapyje: https://www.lb.lt/lt/kaip-uztikrinamas-pensiju-fondu-saugumas-ir-prieziura 

2022 m. turiu galimybę atnaujinti įmokų mokėjimą į savo II pakopos pensijų sąskaitą? Ką turėčiau pasirinkti? Kaip turiu atliki pasirinkimą?

II pensijų pakopos dalyviams, kurie sustabdė kaupimą 2019 m., nuo 2022 m. liepos 1 d. bus automatiškai atnaujintas įmokų pervedimas.

Ką pasirinkti? Kiekvienas įmokas susistabdęs pensijų kaupimo dalyvis turėtų įsivertinti individualiai. Tačiau svarbu žinoti, kad geriausių rezultatų gali pasiekti tie gyventojai, kurie finansinį pasirengimą pensijai pradeda kuo anksčiau, vos tik pradėję gauti reguliarias pajamas. Reguliariai investuojant santykinai nedidelę sumą pinigų, kaupiamasis palūkanų efektas per ilgą laikotarpį padės reikšmingai padidinti finansinį turtą. 

 Apsispręsti dėl tolesnio kaupimo bus galima iki kitų metų birželio pabaigos.

 • Jei norite atnaujinti kaupimą nuo liepos 1 d., nieko daryti nereikia.
 • Jei norite jį atnaujinti anksčiau, apie tai turėtumėte informuoti savo pensijų fondų bendrovę.
 • Jei norite toliau likti sustabdę kaupimą, tai turėtumėte pažymėti savo „Sodros“ paskyroje nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.

Kokią grąžą uždirba Lietuvoje veikiantys pensijų fondai? Kur ją galiu sužinoti?

Lietuvos bankas kas ketvirtį pateikia visų šalies pensijų fondų veiklos rodiklius, juos galima rasti čia: https://www.lb.lt/lt/pf-veiklos-rodikliai

Ar yra skaičiuoklė kuria remiantis galiu įsivertinti ar man verta dalyvauti kaupime? Kur galiu ją rasti?

Jei nesate apsisprendę dėl papildomo kaupimo pensijai ar jo atnaujinimo, prognozuojamą senatvės pensiją galite pasitikrinti „Sodros“ skaičiuoklėje. Čia galėsite pamatyti, kokią įtaką jai gali turėti papildomas kaupimas II pensijų pakopoje: https://www.sodra.lt/lt/skaiciuokles/prognozuojamos_pensijos_skaiciuokle 

Kaip bus išmokami II pakopos pensijų fonduose sukaupti pinigai? Ar yra galimybė paveldėti sukauptą pensiją, sulaukus pensinio amžiaus?

Kai gyventojas sulaukia pensinio amžiaus, išmokėjimo ir paveldėjimo aplinkybės priklauso nuo sukauptos sumos:

 • sukaupus iki 5 000 eurų, gavus dalyvio prašymą, pensijų bendrovė visą sumą iš karto perveda į jo nurodytą sąskaitą. Ji paveldima taip pat, kaip ir visos kitos sąskaitose esančios lėšos.
 • sukaupus nuo 5 000 iki 10 000 eurų, visos sukauptos lėšos dalyviui išmokamos periodinėmis išmokomis iki jam sukaks 85 m. Jei dalyvis nesulaukia šio amžiaus, likusi neišmokėta lėšų dalis yra paveldima.
 • sukaupus daugiau kaip 10 tūkst. eurų, pensijų kaupimo dalyviui tampa privaloma įsigyti pensijų anuitetą iš „Sodros“. Paveldėjimo aplinkybės ir lėšų suma priklauso nuo pasirinkto anuiteto tipo:
 1. Įsigijus standartinį anuitetą, lėšos nėra paveldimos.
 2. Įsigijus standartinį anuitetą su garantuotu mokėjimo laikotarpiuužsitikrinamas dalinis sukauptų lėšų paveldėjimas: jei asmuo miršta nesulaukęs 80 m. amžiaus, paveldima vienkartinė suma už visas neišmokėtas mėnesines anuiteto išmokas iki 80-ojo gimtadienio.
 3. Įsigijus atidėtąjį anuitetą, asmuo gauna periodines išmokas iš pensijų bendrovės iki jam sukaks 85 m. amžiaus, vėliau jam mokamos anuiteto išmokos iki gyvenimo pabaigos. Jei asmuo miršta, nesulaukęs 85 metų, paveldima ta suma, kuri buvo neišmokėta iki jo 85-ojo gimtadienio.   

Svarbu žinoti: Sukaupus daugiau nei 60 000 eurų, pensijų anuitetą privalu įsigyti tik 60 000 eurų sumai, o dalyvio pensijų fonde sukaupta lėšų dalis, viršijanti 60 000 eurų, dalyviui pageidaujant gali būti išmokėta kaip vienkartinė išmoka.

Šaltinis:

Patiko straipsnis? Pasidalink su draugais!

Griežtai draudžiama EPATARIMAI paskelbtą informaciją panaudoti kitose interneto svetainėse, žiniasklaidos priemonėse ar kitur arba platinti mūsų medžiagą kuriuo nors pavidalu be sutikimo, o jei sutikimas gautas, būtina nurodyti EPATARIMAI kaip šaltinį.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

Užduok klausimą

Nerandi patarimo? Užduok klausimą ir mes patarsime!
epatarimai.lt
epatarimai.lt naujienos patarimai straipsniai

5 patarimai, kaip telefonu padaryti kokybiškas nuotraukas tamsiu paros metu

epatarimai.lt naujienos patarimai straipsniai

Ką daryti, jei išmaniojo telefono baterija greitai išsenka?

epatarimai.lt naujienos patarimai straipsniai

SSD ir HDD: kuris tinkamesnis jūsų poreikiams?

epatarimai.lt naujienos patarimai straipsniai

Kaip tinkamai pasirinktos ausinės padeda skirti laiko sau

epatarimai investavimas

Investavimas: kaip apsaugoti santaupas nuo nuvertėjimo